Kurzy podílových fondů – jak se fondům daří

Investovat nemusíme jen do tuzemských podílových fondů, ale také do zahraničních. Můžeme si najít kurzy podílových fondů a grafy jejich vývoje a podle nich posoudit, jak se kterým fondům daří, a do kterých se tedy vyplatí investovat. Zajímat by nás přitom měl dlouhodobý vývoj, nikoli krátkodobé úspěchy, které mohou být zásluhou náhody nebo účetních kroků.

Kurzy podílových fondů – kde získat informace

Ukazatelem toho, jak se fondům daří, jsou tedy kurzy podílových fondů. Analogicky k podílovým fondům si můžeme vzít Burzu cenných papírů Praha. Ta je akciovou společností a obchoduje s cennými papíry. Zároveň ale emituje své vlastní akcie a v souladu s tím, jak si burza při svých obchodech vede, kolísají kurzy BCPP.
Obdobně kurzy podílových fondů ovlivňuje jejich hospodaření se svěřeným majetkem. Je možné dohledat zprávy, které nás informují, o tom, jaké kroky ten který podílový fond provedl a jakým způsobem ho to ovlivnilo. Obecně potom můžeme dohledat také zprávy říkající, zda se fondům daří a roste jim výkonnost, či zda stagnují nebo zda jejich výkonnost klesá. Pokud máme peníze uložené v podílovém fondu, můžeme přesně sledovat jeho aktivitu a tím i osud našich financí.
Ačkoli nejvíce zpráv se týká fondů akciových, kde jsou největší výchylky a změny spjaté s nákupem a prodejem akcií, které navíc mohou nabývat nebo ztrácet na hodnotě. Proto jsou akciové fondy ty rizikovější.
Jak jsme zmínili již v uvedeném seznamu druhů podílových fondů, stabilní výkony naproti tomu evidují fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy, jejichž roční výsledky bychom mohli srovnat s určitými druhy spoření, zejména stavební spoření, s tím rozdílem, že u něj je stanovena delší doba splatnosti.

Podílové fondy podle působnosti

Podílové fondy, které v současnosti působí a obchodují, můžeme rozdělit také podle jejich sféry působnosti. Některé podílové fondy jsou pouze domácí, to znamená, že působí jen v dané zemi, takovými fondy mohou být fondy spravované některými domácími investičními společnostmi jako je například ČSOB investiční společnost nebo Investiční společnost České spořitelny, jiné působí v určitém regionu, například evropské fondy nebo americké fondy, nebo fondy středozemní oblasti. Existují ovšem i podílové fondy s celosvětovou působností.