Co jsou to podílové fondy?

Podílové fondy jsou souhrnem majetku investorů, kteří se rozhodli fondu svěřit své peníze, aby je využíval při svých obchodech a transakcích za účelem dosažení zisku. Podílové fondy jsou spravovány finančními manažery, kteří se orientují ve světě financí, a investují tedy s našimi penězi za nás, poněvadž mají lepší znalosti rizik a možností výnosů. My, jako jedinci tedy už nemusíme investovat sami ani využívat finanční poradenství. Pouze dáme své peníze ke spravování podílovému fondu a ten poté profesionálně investuje za nás.
Podílové fondy otevírají a spravují investiční společnosti. Podílové fondy ale nejsou samostatně založenou právnickou osobou, tou je výhradně investiční společnost, která je založila.

Druhy podílových fondů

Investiční společnosti spravují různé druhy podílových fondů. Tyto fondy můžeme dělit podle toho, do čeho investují a jaké riziko je s nimi spojené.
Rozlišujeme tak:

– Fondy peněžního trhu (investují do bezpečných dluhopisů, poukázek a termínovaných vkladů, jsou nositeli nejmenšího rizika, ale také nejmenších výnosů)
– Dluhopisové fondy (investují zejména do dluhopisů, jsou také relativně bezpečné, výnosy se pohybují kolem 4-6 % – podobné jako stavební spoření)
– Akciové fondy (investují do akcií, které tvoří více než polovinu majetku, vyšší riziko, vyšší výnosy)
– Smíšené fondy (kombinují předchozí možnosti)
– Zajištěné fondy (jsou velmi bezpečné, investiční společnost ručí za vloženou částku, vždy je vyplacena a nehrozí tedy riziko ztráty)

Náš majetek v podílových fondech je vyjádřen množstvím podílových listů. S podílovými listy se dá rovněž obchodovat, stejně jako s akciemi. Jestliže uvažujeme o nákupu podílu v nějakém fondu, měli bychom prozkoumat kurzy podílových fondů. Chceme-li totiž nakoupit podíl v určitém fondu, můžeme právě kurzy podílových fondů porovnat a zjistit tak, kterému se daří relativně nejlépe.